victoria forsberg psykolog oslo

Victoria Forsberg

Oslo, Psykolog

Særlig kompetanse på relasjonsvansker i familien eller med partner, sorg, ensomhet, uro, stress, selvfølelse, perfeksjonisme, selvkritikk, avhengighetsproblematikk og håndtering av livskriser. Fordypning i psykodynamisk og mindfulness-basert terapi for unge og voksne, og underviser i psykologi.

Bestill time

Noen ganger kan det være godt å få prate ut om det som føles vanskelig, vondt eller overveldende med en utenforstående som lytter og som man kan reflektere sammen med. Jeg ønsker å skape et åpnende rom der du kan utforske deg selv, dine tanker og følelser, for å få en økt forståelse av deg selv og det du strever med. Ved å få hjelp til å se sammenhenger, sortere og kjenne etter blir man bedre rustet til å håndtere utfordringene sine, og konkrete endringer blir mulig.

Jeg tilbyr samtaleterapi til ungdom, voksne og par med alle former for vansker og problemstillinger. Gjennom et samarbeid og ved å kombinere ulike terapeutiske tilnærminger tilpasses terapien dine ønsker og behov. Tema som jeg har særlig kompetanse på er relasjonsvansker i familien eller med partner, sorg, ensomhet, uro, stress, selvfølelse, perfeksjonisme, selvkritikk, avhengighetsproblematikk, samt håndtering av ulike livskriser.

Jeg er utdannet klinisk psykolog fra universitetet i Oslo, og har fordypet meg i dynamisk terapi, mindfulness-basert terapi og emosjonsfokusert terapi. I tillegg til å arbeide som terapeut underviser jeg i psykologi på Bjørknes høyskole og holder ulike kurs om prestasjonsangst, studieteknikk og stressmestring.

Tilbyr også terapi på engelsk og tysk.