Nadia Ansar psykolog

Nadia Ansar

Oslo, Psykologspesialist og Ph.d-kandidat

Lang og bred erfaring med behandling av unge, voksne og familier som har opplevd vold, rus eller andre relasjonstraumer i barndom eller oppvekst. Jobber med emosjonsfokusert terapi for individer og familier, sakkyndig arbeid, mindfullness-basert behandling og er veileder for andre psykologer.

Bestill time

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og har hovedsakelig jobbet med unge, voksne og familier som har opplevd vold, rus eller andre relasjonstraumer i løpet av sin barndom eller oppvekst. Jeg har jobbet i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk før jeg startet hos Alternativ til Vold som er et behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner. Her jobbet jeg i fem år med familievold og som prosjektleder og terapeut for ungdom med ulike voldserfaringer. Jeg har også jobbet i et familievernkontor og de siste fire årene som avdelingsleder i Blå Kors Kompasset som er et tilbud til unge voksne som har vokst opp med foreldre med rus og alkoholproblemer. Jeg forstår menneskelig lidelse som en naturlig reaksjon på belastende livshendelser og noe som oppstår når våre følelser ikke lenger gir oss riktig informasjon om hva vi trenger for å bli godt nok ivaretatt.

God hjelp handler for meg om å hjelpe den enkelte til å få større forståelse og aksept for sin indre verden. Jeg jobber i hovedsak med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi (EFT), som er en aktiv terapiform med god og langvarig effekt, og hvor følelser spiller en sentral rolle i endringsarbeidet. I EFT forsøker man å hjelpe den enkelte til å nå i sin dypeste, innerste smerte for så å forstå, lindre og forandre den. Ved å holde lenge nok på det som gjør vondt blir det lettere å få tak i hva det er man trenger for å ha det godt med seg selv.

Jeg har fullført spesialistutdanningen i klinisk familiepsykologi og er i mitt siste år i en 3 årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi. Jeg er utdannet emosjonsfokusert foreldreveileder og har i ett tiår gitt veiledning til psykologer og andre hjelpere. Jeg holder også foredrag og kurs innen et bredt spekter av psykologfaglige emner. Jeg er sertifisert MBCT terapeut (Mindfullness-Based Cognitive Therapy), og har en toårig videreutdanning i barnesakkyndig arbeid. Jeg tar også oppdrag for barneverntjenesten og retten etter Lov om barneverntjenester og Lov om barn og foreldre.