Ane Wilhelmsen-Langeland - Psykolog Bergen

Ane Wilhelmsen-Langeland

Bergen, Psykologspesialist & ph.d.

Lang erfaring med kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi i behandling av barn, unge og voksne med psykiske plager. Interesserer seg spesielt for psykiske vansker knyttet til kroniske sykdommer (spesielt diabetes), søvnplager og å få klienter tilbake i arbeid.

Bestill time

Hei, hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg er nysgjerrig på mennesker og hvordan vi fungerer. Jeg vet at jeg må bli kjent med deg for at vi sammen kan finne ut hvordan du kan få det bedre, uansett hva som plager deg. Jeg interesserer meg veldig for psykologiske vansker knyttet til kronisk sykdom (spesielt diabetes), jeg har interesse for å hjelpe deg med å få bedre søvn og hjelpe deg tilbake i arbeid dersom du er sykemeldt eller i fare for å bli sykemeldt. Jeg er også veldig nysgjerrig på følelsene og tankene dine og hvordan de kanskje gir deg smerte og lidelse som jeg kan hjelpe deg med.

Jeg har i mange år jobbet med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi (CBT), men går nå en treårig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT). Utgangspunktet mitt er at jeg kan mye om hvorfor vi mennesker er som vi er, samtidig lærer jeg stadig noe nytt av mennesker jeg har i behandling, derfor er jeg alltid åpen for ny kunnskap og erfaring som kan korrigere mine synspunkter. Jeg er åpen om det jeg gjør i behandling og det jeg vurderer og prøver hele tiden å ta deg med i dette og snakke med deg om det, slik at du ikke skal sitte og lure på hva jeg egentlig tenker og mener om deg.

Jeg er spesialist i klinisk arbeidspsykologi og har fullført 2 av 3 år i en videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi. Jeg har en doktorgrad innen søvnfeltet og har erfaring innen psykologisk og atferdsmessig behandling av ulike søvnlidelser hos mennesker i alle aldre.