Ane Bente Gjul Psykolog Oslo

Ane Bente Gjul

Oslo, Psykologspesialist

Lang erfaring i behandling av angst og bekymring, traumer, depresjon, utbrenthet, sorg, livskriser, stress, søvnvansker, spiseforstyrrelser, lav selvfølelse og relasjonelle vansker. Tilbyr emosjonsfokusert terapi for unge, voksne, par og familier, samt sensorimotorisk terapi og EMDR.

Bestill time

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen våren 2005, og har siden 2012 vært spesialist i klinisk voksenpsykologi. Jeg har lang arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten hvor jeg har jobbet ved allmennpsykiatriske poliklinikker for voksne, psykiatrisk døgnavdeling, BUP og Psykiatrisk ungdomsteam, noe som har gitt meg en bred og allsidig bakgrunn i kartlegging og behandling av psykiske lidelser. Jeg har jobbet mye med traumebehandling og har bl.a. videreutdanning innen Sensorimotorisk psykoterapi og EMDR. For tiden tar jeg videreutdanning innen emosjonsfokusert parterapi, og er fra tidligere utdannet innen emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning.

Som terapeut er jeg opptatt av å møte mennesker med trygghet, varme og profesjonalitet, og har tro på at endring er mulig for alle. Jeg er også opptatt av at du skal føle deg sett og ivaretatt, og tilpasser behandlingen i dialog med deg. I mange år har mitt teoretiske grunnsyn vært forankret innen psykodynamiske og kroppsorienterte tilnærminger til terapi. Den senere tid har jeg også arbeidet med utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi, som er en aktiv terapiform hvor følelser spiller en sentral rolle i endringsarbeidet.

Jeg tilbyr individualterapi, parterapi og foreldreveiledning, i tillegg til veiledning til helsepersonell. Aktuelle problemstillinger for samtaleterapi kan være angst og bekymring, depresjon og nedstemthet, utbrenthet, sorg, livskriser og opplevd stress, søvnvansker, spiseforstyrrelser, selvbildeproblemer, relasjonelle vansker og traumer.

Jeg ønsker deg velkommen til samtale.