Aksel Inge Sinding - Kommunikasjonsansvarlig ved IPRO

Aksel Inge Sinding

Oslo, Psykolog og kommunikasjonsansvarlig ved IPR Oslo

Bred erfaring med emosjonsfokusert terapi og eksponeringsterapi for angst, bekymring, lav selvfølelse, selvkritikk, depresjon, traumer, sorg, relasjonelle vansker og livskriser. Utdannet innen EFT individualterapi og EFST foreldreveiledning. Skrevet bok, artikler og holder jevnlig kurs og foredrag.

Bestill time

Jeg er en sosial, varm og trygg terapeut med erfaring fra et bredt spekter av psykiske helseproblemer. Jeg interesserer meg spesielt for temaer som selvfølelse, skam, bekymring, livskriser, angst, depresjon, traumer og vanskelige relasjoner med mennesker som er viktige for oss. Mitt fokus er alltid å møte deg der du er på en empatisk måte. Sammen legger vi en plan for hva vi skal jobbe med og hvordan vi skal gjøre det.

Min terapitilnærming er hovedsakelig emosjonsfokusert terapi, der vi utforsker følelser og følelsesmønstre for å kunne forstå, tåle og endre det vonde. Dette innebærer at vi tar tak i de vanskelige tingene og bruker tid i timen på å skape større mening og forståelse for hva som skjer på innsiden. Jeg har også bred erfaring innen kognitiv atferdsterapi, eksponeringsterapi og metakognitiv terapi for angstlidelser.

Jeg er psykolog i spesialisering og tar for tiden en treårig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi hos Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi. Også utdannet i Emosjonsfokusert Ferdighetstrening for Foreldre (EFST). Jeg har også tatt en rekke kurs innen kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness. Ved siden av jobben som terapeut brenner jeg for god folkeopplysning og kunnskapsformidling om psykisk helse. Jeg holder jevnlig foredrag og kurs for skoler, bedrifter og organisasjoner, og har fast spalte i Aftenposten Si ;D. Har skrevet boka "Klok på følelser - det følelsene prøver å fortelle deg" og utviklet siden følelseskompasset.no sammen med Jan Reidar Stiegler.

Hvis du ikke er så komfortabel med rammene av å sitte på et psykologkontor kan jeg også møte deg for en tur ute – såkalt vandreterapi. Jeg gjør også hjemmebesøk i Oslo og omegn. Dette må i så fall planlegges litt tid i forveien.