Aksel Inge Sinding - Psykolog Oslo

Aksel Inge Sinding

Oslo, Psykolog

Bred erfaring med emosjonsfokusert terapi, kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og eksponeringsterapi for angst, bekymring, lav selvfølelse, selvkritikk, depresjon, sorg, relasjonelle vansker og livskriser. Skriver artikler, holder jevnlig foredrag og har fast spalte i Aftenposten Si ;D.

Bestill time

Jeg er en sosial, varm og trygg terapeut med erfaring fra et bredt spekter av psykiske helseproblemer. Jeg interesserer meg spesielt for temaer som selvfølelse, skam, bekymring, livskriser, angst, depresjon og vanskelige relasjoner med mennesker som er viktige for oss. Mitt fokus er alltid å møte deg der du er på en empatisk måte. Sammen legger vi en plan for hva vi skal jobbe med og hvordan vi skal gjøre det.

Min terapitilnærming er hovedsakelig emosjonsfokusert terapi, der vi utforsker følelser og følelsesmønstre for å kunne forstå, tåle og endre det vonde. Dette innebærer at vi tar tak i de vanskelige tingene og bruker tid i timen på å skape større mening og forståelse for hva som skjer på innsiden. Jeg har også bred erfaring innen kognitiv atferdsterapi, eksponeringsterapi og metakognitiv terapi for angstlidelser.

Jeg er psykolog i spesialisering og tar for tiden en treårig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi hos Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi. Jeg har også tatt en rekke kurs innen kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness. Ved siden av jobben som terapeut er jeg nestleder i Psykologens Forening for Digital Helse, har fast spalte i Aftenposten Si ;D og brenner for god folkeopplysning og kunnskapsformidling gjennom foredrag og media.

Hvis du ikke er så komfortabel med rammene av å sitte på et psykologkontor kan jeg også møte deg for en tur ute – såkalt vandreterapi. Jeg gjør også hjemmebesøk i Oslo og omegn. Dette må i så fall planlegges litt tid i forveien.