Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen

Ledelse

Her finner du ledelsen ved Institutt for Psykologisk Rådgivning Bergen og Oslo. Hvis du ønsker samarbeid eller å forhøre deg om hva vi jobber med er det bare å ta kontakt.

Ledelsen ved IPR Bergen

 Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen
Anne Hilde Vassbø Hagen - Daglig Leder

E-post: hagen@ipr.no

 Jan Reidar Stiegler - Psykologspesialist Bergen
Jan Reidar Stiegler - Fagsjef NIEFT

E-post: stiegler@ipr.no

 Vanja Hjelmseth - Psykolog Bergen
Vanja Hjelmseth - Salg og Markedssjef

E-post: hjelmseth@ipr.no

 Bodil Solheim - Psykologspesialist Bergen
Bodil Solheim - Prosjektleder Raskere Tilbake

E-post: solheim@ipr.no

Ledelsen ved IPR Oslo

 Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen
Anne Hilde Vassbø Hagen - Daglig Leder

E-post: hagen@ipr.no

 Tonje Moe Thompson psykolog oslo
Tonje Moe Thompson - Assisterende Daglig Leder

E-post: tonje@ipr.no

 Johanne Rogndal Psykoterapeut Oslo
Johanne Rogndal - Salg og Markedssjef

E-post: rogndal@ipr.no