Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen

Ledelse

Her finner du ledelsen ved Institutt for Psykologisk Rådgivning Bergen og Oslo. Hvis du ønsker samarbeid eller vil forhøre deg om hva vi jobber med er det bare å ta kontakt.

Ledelsen ved IPR Bergen

 Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen
Anne Hilde Vassbø Hagen - Daglig Leder

E-post: hagen@ipr.no

 Jan Reidar Stiegler - Psykologspesialist Bergen
Jan Reidar Stiegler - Fagsjef NIEFT

E-post: stiegler@ipr.no

 Vanja Hjelmseth - Psykolog Bergen
Vanja Hjelmseth - Salg og Markedssjef

E-post: hjelmseth@ipr.no

 Bodil Solheim - Psykologspesialist Bergen
Bodil Solheim - Prosjektleder Raskere Tilbake

E-post: solheim@ipr.no

Ledelsen ved IPR Oslo

 Anne Hilde Vassbø Hagen - Psykolog Bergen
Anne Hilde Vassbø Hagen - Daglig Leder

E-post: hagen@ipr.no

 Tonje Moe Thompson psykolog oslo
Tonje Moe Thompson - Assisterende Daglig Leder

E-post: tonje@ipr.no

 Johanne Rogndal Psykoterapeut Oslo
Johanne Rogndal - Salg og Markedssjef

E-post: rogndal@ipr.no