Parterapi

Om 1-årig videreutdanning i parterapi

For påmelding eller mer informasjon om våre kurs, trykk her.

Utdanningen integrerer kurs, veiledning og egenerfaring, og utdanningen starter hvert annet år.

Kursene holdes av psykologer ved NIEFT og/eller Dr. Leslie Greenberg & hans kollegaer fra Canada. Kursene veksler mellom teorigjennomgang og læring gjennom å vise demonstrasjonsvideoer.

Veiledningen er utelukkende videoveiledning. Alle må ha med seg minst 1 terapivideo i løpet av samlingene. Kandidatene kan også kjøpe veiledning utenom samlingene etter behov. Det anbefales å ha minimum 10 timer veiledning utenom samlingene.

Egenerfaringen er rollespill hvor kandidatene tar utgangspunkt i personlig materiale fra eget parforhold. Alle må prøve seg både i terapistolen, spille en partner, i terapeutstolen, og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFT-P, og øvelsene er det unike ved EFT-P-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.