Sigrid Skeide psykolog Oslo

Sigrid Skeide

Oslo, Psykolog

Lang erfaring med behandling av selvfølelsesproblematikk, angst, depresjon, nedstemthet, bekymring, stress og relasjonsvansker. Jobber hovedsakelig med emosjonsfokusert terapi. Tilbyr veiledning i EFT for psykologer og annet helsepersonell.

Bestill time

Når vi velger å gå i terapi, gjør vi det fordi vi føler at noe i livet ikke er helt som det skal. Noen ganger ser vi akkurat hva som er galt, men klarer ikke å gjøre noe med det. Andre ganger er det mer diffust for oss, og vi trenger hjelp til å rydde opp for å finne veien videre. For å tørre å utforske oss selv, trenger vi å føle oss forstått og akseptert. Vi trenger noen som lytter, som bryr seg, noen som er med oss helt inn i det vondeste. Jeg ønsker at du som kommer til meg, opplever at våre samtaler er et trygt rom - et rom hvor du blir tydeligere for deg selv. Når vi blir tydeligere for oss selv, blir også endring mulig.

Jeg har mye erfaring med selvfølelsesproblematikk, angst, depresjon og relasjonsvansker. Jeg arbeider hovedsaklig innenfor en terapiretning som heter emosjonsfokusert terapi (EFT). I emosjonsfokusert terapi jobber vi med å bedre tilgangen til egne følelser og behov, og å endre fastlåste emosjonelle mønstre. Dette innebærer å utforske reaksjoner på situasjoner vi står i her-og-nå, og å bli kjent med hvordan vi har blitt formet gjennom gode og smertefulle opplevelser tidligere i livet.

Jeg har en treårig etterutdanning i emosjonsfokusert terapi. Jeg har også en rekke kurs innen mindfulness, en ettårig etterutdanning i regi av Psykologforeningen (fellesprogrammet), og en ettårig kunstutdanning. Jeg har jobbet som privatpraktiserende psykolog de siste fem årene.