Johanne Rogndal Psykoterapeut Oslo

Johanne Rogndal

Oslo, Psykolog (i permisjon ut mars 2019)

Erfaring fra behandling av angst, stress, depresjon og selvfølelse. Særlig interesse for utviklingstraumer, livskriser og traumereaksjoner. Jobber med barn og unge, voksne, par og familier.

Bestill time

Å gå i terapi kan være en mulighet til å få det bedre med seg selv og sine nærmeste, eller å prestere bedre på ulike områder i livet. Selv om det kan være krevende og smertefullt, kan terapi på sitt beste også bidra til økt opplevelse av mening og mestring i livet. Hvis du lurer på om terapi er noe for deg, er du velkommen til å henvende deg til oss i IPR. Dette kan vi finne ut av sammen.

Jeg arbeider både med barn, unge voksne og eldre, par og familier. Jeg anser utviklings- og tilknytningspsykologien som en viktig del av all terapi, og forsøker å integrere kunnskap om normalpsykologiske utviklingsprosesser i min forståelsesramme når jeg arbeider med unge så vel som eldre.

Dersom du strever med stress, angst, depresjon, lav selvfølelse eller annet, vil jeg gjerne hjelpe deg med dette. Mine særlige interesseområder er utviklingstraumer og kriser, og behandling av traumereaksjoner. Valg av metode avhenger av hva du ønsker hjelp med og hva som er ditt mål med å gå i terapi. Brukermedvirkning skal stå sterkt i din terapiprosess. Jeg er opptatt av at du skal ha eierskap til egen utvikling.

Som terapeut er jeg aktiv, og veksler mellom å innta en terapeutisk og veiledende rolle. Jeg har erfaring fra allmenn poliklinikk og døgnavdeling, og har arbeidet med et spekter av psykiske lidelser, samt alvorlige reaksjoner på livskriser. Jeg har også erfaring fra Traumepoliklinikken, Modum Bad.