© Julianne Leikanger Ipr Web 7247

Spesialisering i psykoterapi Emosjonsfokusert terapi - Modul 2

Bergen - Oppstart november 2018

Lær evokative teknikker og avansert empati som hjelper pasienter til å endre problematiske emosjoner med sunne og adaptive emosjoner. Kurset inneholder også egenaktivitet som gir deg bedre oversikt over eget følelsesliv. Kursansvarlig er psykologspesialist Jan Reidar Stiegler.

Booking

Emosjonsfokusert terapi - Modul 2 - Bergen


Datoer:

Samling 1: 27.-30.11.18

Samling 2: 22.-25.01.19 (NB! Fellessamling for alle kull i Oslo)

Samling 3: 07.-10.05.19 (NB! Merk at samlingen er på fem dager)


Klokkeslett:

Alle dager 09.00 - 17.00


Pris: NOK 39 900,-

NB! Påmelding er bindende.

Sted: Institutt for Psykologisk Rådgivning, Christian Michelsens gt. 4, Bergen

Forelesere: Jan Reidar Stiegler, Sandra Paivio, Antonio Pascual Leone, Imke Hermann & Lars Auzra. NB endringer kan forekomme!

Les mer om spesialistutdanningen her

Datoer og klokkeslett:
Bergen, oppstart november 2018