Antonio

Hvordan fremme og benytte produktive følelser og prosesser i terapi 22.-24.januar 2019

Produktive følelser i terapi - Åpen EFT-samling for psykologer og leger. Med Antonio Pascual-Leone, Lars Auszra og Imke Herrmann. Godkjent av Norsk Psykologforening som 24 timer fritt spesialkurs og 24 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister. 22.-24. januar 2019, Oslo.

Booking

Det er økende enighet i psykoterapifeltet om at følelsesprosesser er viktige for å skape endring i terapi. Vi har invitert tre ledende eksperter i emosjonsfokusert terapi til å vise video og snakke om hva som kjennetegner produktive følelser, og hva som kjennetegner endringsskapende følelsesmessige prosesser i terapi. Bli med oss på disse tre dagene for å få en større forståelse for hvordan du kan fasilitere gode emosjonelle prosesser og hvordan følelsesmessig endring typisk spiller seg ut i gode endringsprosesser. Kurset er godkjent av Norsk Psykologforeningen som fritt spesialistkurs og vedlikeholdskurs.

Antonio Pascual-Leone er en fremragende og fremadstormende fagperson og prosessforsker som skal snakke om hva vi vet om nyttige emosjonelle prosesser over et terapiforløp. På en pedagogisk og tilgjengelig måte presenterer han kompliserte modeller for hvordan vi kan forstå endringer på tvers av psykoterapiretninger.

Ekteparet Lars Auszra og Imke Herrmann har spisskompetanse på å skille produktive fra ikke-produktive prosesser i psykoterapi. De er tett på den kliniske virksomheten når de foreleser og demonstrerer på video hvordan du kan gjenkjenne og fremme de gode prosessene.

Dag 1 – Pascual-Leone om produktive emosjonelle prosesser.

Dag 2 – Auszra og Herrmann om å gjenkjenne og fremme produktive emosjoner.

Dag 3 – Forelesning og panel med Pascual-Leone, Auszra og Herrmann hvor de demonstrerer og kommenterer kliniske forløp, og spisser seg enda mer inn mot intervensjoner som fremmer de gode prosessene.


Godkjent av Norsk Psykologforening som 24 timer fritt spesialkurs og 24 timer vedlikeholdsaktivitet for spesialister.


Tid og sted: 22.-24. januar 2019, Oslo

Åpen for: Psykologer og leger

Pris: NOK 9950,-

Ta gjerne kontakt med oss på kurs@ipr.no dersom du har spørsmål.

Obs! Vi har 24 timer angrerett på alle våre kurs. Avmeldingsregler utover dette er:

Avmelding 12-6 mnd. før kursstart: Faktura krediteres/Kursavgift blir refundert

Avmelding 3-6 mnd. før kursstart: Halve kursavgiften krediteres

Avmelding 0-3 mnd. før kursstart: Kursavgift vil ikke bli kreditert


Datoer og klokkeslett:
22.-24. januar 2019 - Kl. 9-17 hver dag