Illustrasjonsbilderbarn Highres 6701

4-dagers videreutdanning i familieterapi og foreldreveiledning

Utdanningen er opplevelsebasert og integrerer undervisning, veiledning og ferdighetstrening. Utdanningen er åpen for alle typer terapeuter og foreldreveiledere.

Informasjon om datoer og påmelding til kurs her

Etter fullført utdanning skal kandidatene kunne gi individuell foreldreveiledning og holde 2-dagers foreldrekurs i emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning. 

I ferdighetstreningen tar kandidatene utgangspunkt i eget personlig materiale samt eget terapeutmateriale. Alle må prøve seg både i terapistolen, i terapeutstolen, og som observatør. Dette er essensielt for å lære EFFT, og øvelsene er det unike ved EFFT-utdanningen. Det legges opp til et empatisk og omsorgsfullt gruppemiljø.

Sertifiserte EFFT-veiledere kan gi veiledning til kandidater på NIEFT’s videreutdanning i EFFT.

Sertifisering EFFT terapeut
Sertifiserte EFFT-veiledere
Sertifisering EFFT veileder

 

Sertifisering EFFT terapeut

4-dagers kurs + 15 timer veiledning i gruppe eller individuelt

All EFFT-veiledning må gjennomføres av sertifiserte EFFT-veiledere.

Kursavgift: kr. 13 500

Veiledning: kr. 1 390,- pr. time ved individuell veiledning - kr. 590,- pr. time ved gruppeveiledning.


Sertifiserte EFFT-veiledere:

Anne Hilde Vassbø Hagen (Bergen) - hagen@ipr.no

Vanja Hjelmseth (Bergen) - hjelmseth@ipr.no

Bente Austbø (Bergen) - austbo@ipr.no

Hanna Aardal (Bergen) - aardal@ipr.no

Nadia Ansar (Oslo) - ansar@ipr.no

Ane Bente Gjul (Oslo) - gjul@ipr.no


Sertifisering EFFT veileder

Sertifisert EFTT terapeut

Gjennomført minst et 2-dagers foreldrekurs 

Gjennomført minst 5 individuelle veiledningsforløp

Bestått videoeksamen: - 2 terapivideoer med 2 ulike klienter, med en varighet på 20 minutter, hvor det vises tekniske ferdigheter utover empatiske; eksempelvis stol-arbeid, fokusering eller systematisk evokativ fortelling. Videoene må ha tydelige tidsanvisninger. - Kort skriftlig kasusbeskrivelse som inkluderer en god kasusformulering for hver av de 2 sakene. - Videoene og de skriftlige kasusbeskrivelsene skåres, av en sertifisert EFFT-veileder, med utgangspunkt i evalueringsskjema for EFT-veiledere. - Bestått/ikke bestått. Ved ikke-bestått får kandidaten en skriftlig tilbakemelding på hva som er utbedringsområdene. - Videoeksamen gjennomføres av en annen enn din EFT-veileder - Pris pr eksamen NOK 3375,-