Forskning ved IPR

Ved IPR er vi opptatt av klinikkbasert forskning. For å kontinuerlig kunne forbedre egen praksis ser vi på forskning som en kjernevirksomhet.

 © Julianne Leikanger Ipr Web 7270

Gjennomført phd om Emosjonsfokusert terapi, selvkritikk og bruk av følelser

Jan Reidar Stiegler fullførte våren 2018 en studie som ledet til godkjent doktorgrad (phd). I denne studien forsket han på en spesifikk metode som brukes i emosjonsfokusert terapi (EFT). Denne metoden kalles 2-stolarbeid. Målet med 2-stolarbeid er å hjelpe de som strever med vond selvkritikk. Dette gjøres gjennom å endre de følelsene som henger sammen med selvkritikken. Antakelsen er at hvis en jobber med følelsene som er knyttet til selvkritikken, så vil selvkritikken forsvinne.

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å gjøre tre ting; 1) se på hvilken effekt 2-stolarbeidet har i å redusere symptomer på psykiske lidelser, 2) se om 2-stolarbeidet leder til en endring i pasientens følelsesmessige prosesser i terapi, og 3) utforske pasientenes opplevelse av hvordan det er å jobbe med følelser med denne teknikken. Det overordnete målet er å få en bedre forståelse av følelsesmessige endringsprosesser i psykoterapi.

Forskningen viste at det å legge til 2-stolarbeidet ga en reduksjon i symptomer på angst og depresjon. Selvkritikk gikk ned i hele forløpet, men ikke mer i fasen med 2-stolarbeid. Vi fant også at 2-stolarbeidet er forbundet med høyere følelsesmessig aktivering. Den følelsesmessige prosessen blir dypere utover i forløpet, men ikke mer i fasen med stolarbeidet. Når vi intervjuet deltakerne om hvordan det er å bruke 2-stolarbeidet, så fant vi tre hovedkategorier. Den første heter: «Å snakke til en stol - en hindring å overkomme». Dette handlet om at det kunne være vanskelig å overkomme flauheten som ligger i det noe uvante aspektet ved denne tilnærmingen. Det andre temaet het «Det er tungt, intenst, fælt og fint». Det handler om opplevelse av 2-stolarbeidet som veldig intens og tidvis smertefull, men også nyttig. Det tredje temaet ble kalt «Realisering - hva er det jeg gjør med meg selv?», som stort sett handler om å bli klar over hvordan man behandler seg selv.

Stor studie knyttet til å hjelpe foreldre med barn som strever

Fra høsten 2018 starter psykolog Nadia Ansar på et phd-forløp. Hun skal sammen med andre kolleger ved IPR gjennomføre en stor studie for å teste effekten av et kort og intensivt foreldrekurs til foreldre av barn som strever med psykiske vansker. Behandlingsprogrammet handler om å forsøke å bringe frem det beste i foreldre, slik at de kan hjelpe barna sine med de vanskene de har. Tanken bak dette foreldreveiledningskurset er at foreldre er de beste til å hjelpe sine barn. Studien veiledes av psykolog Stiegler ved IPR.

 Ane Wilhelmsen-Langeland - Psykolog Bergen
Psykolog Ane Wilhelmsen-Langeland ved IPR Bergen

Pilotstudie Emosjonsfokusert familiterapi og familieveiledning

Vi gjennomfører en pilotstudie på emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning med utgangspunkt i et 2-dagers foreldrekurs basert på prinsippene i emosjonsfokusert foreldreveiledning. Prosjektleder er ph.d Psycol. Ane Wilhelmsen-Langeland.